Putovanie na Slovensku

Dátum

Deň

Miesto

Čas

Program

31.8.2012

Piatok

Bratislava – Petržalka - Farský kostol RKC Svätej rodiny

15,00

Privítanie ikony

19,00

Svätá omša celebrovaná biskupom RKC Mons. Jozefom Haľkom a biskupom GKC Mons. Petrom Rusnákom

Trnava - Farský kostol RKC na Tulipáne (Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho)

22,00

Privítanie ikony biskupom Mons. Jánom Oroschom, celonočný program

1.9.2012

Sobota

Trnava - Farský kostol RKC na Tulipáne (Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho)

06,00

Svätá omša

Staré Hory – Bazilika minor RKC Navštívenia Panny Márie

09,30

Príchod, spoločná modlitba ruženca, svätá omša celebrovaná adm. diecézy Mons. Mariánom Bublincom

Rajecká Lesná – Bazilika minor RKC Narodenia Panny Márie

16,00

Privítanie ikony

17,15

Modlitba posvätného ruženca

18,00

Svätá omša celebrovaná biskupom Mons. Tomášom Galisom

Rajecké Teplice – Farský kostol RKC Božského Srdca Ježišovho

20,00

Večeradlo s Pannou Máriou

2.9.2012

Nedeľa

Rajecké Teplice – Farský kostol RKC Božského Srdca Ježišovho

06,45

Svätá omša

Žilina – Katedrála RKC Najsvätejšej Trojice

09,00

Privítanie ikony, svätá omša

10,30

Svätá omša celebrovaná vikárom Mons. Ladislavom Stromčekom

Višňové – Farský kostol RKC sv. Mikuláša

13,45

Privítanie ikony

18,00

Svätá omša celebrovaná biskupom Mons. Tomášom Galisom

3.9.2012

Pondelok

Horné Lefantovce – Farský kostol RKC sv. Martina

10,00

Modlitba posvätného ruženca, svätá omša, celebruje ThLic. Peter Michalov

Nitra – Katedrála RKC sv. Emeráma

15,00

Mariánska pobožnosť vedená Mons. Štefanom Vallom, správcom katedrály

Nitra Kalvária – Kostol RKC Nanebovzatia Panny Márie

17,00

Privítanie ikony

18,30

Posvätný ruženec a litánie k P.Márii

19,00

Svätá omša celebrovaná em. biskupom Mons. Dominikom Tóthom

20,00

Zasväcujúca modlitba a adorácia

4.9.2012

Utorok

Banská Bystrica – Farský kostol RKC Nanebovzatia Panny Márie

11,00

Privítanie ikony

12,00

Svätá omša celebrovaná admin. Mons. Mariánom Bublincom

Valaská, Farský kostol RKC sv. Martina 14,30 Privítanie ikony,  Mariánska pobožnosť

Brezno – Farský kostol RKC Nanebovzatia Panny Márie

15,15

Privítanie ikony,  Mariánska pobožnosť

Poprad – Konkatedrála RKC Sedembolestnej Panny Márie

18,00

Svätá omša celebrovaná biskupom Mons. Štefanom Sečkom

Kežmarok - Kláštor Redemptoristiek 21,30 Privítanie ikony

5.9.2012

Streda

Kežmarok - Kláštor Redemptoristiek 06,30 Ranné chvály

Litmanová – Kaplnka GKC Nepo‘škvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na Hore Zvir

09,30

Príchod, svätý ruženec

10,30

Svätá liturgia

Bardejov – Bazilika RKC sv. Egídia

14,30

Modlitba posvätného ruženca

Vranov nad Topľou - Bazilika minor RKC Narodenia Panny Márie

17,00

Slávnostné privítanie ikony, vešpery, modlitba posvätného ruženca

18,30

Novéna k Vranovskej Panny Márii, svätá omša

19,30 Krížová cesta za nenarodené deti, adorácia, Mariánsky Apel

6.9.2012

Štvrtok

Košice – Seminárny kostol RKC sv. Antona Paduánskeho

10,00

Svätá omša celebrovaná arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom, spojená s kňazskými rekolekciam

Košice – Chrám GKC Narodenia presvätej Bohorodičky

13,00

Mariánska pobožnosť

Prešov - Chrám GKC sv. Jána Krstiteľa

17,00

Svätá liturgia

7.9.2012

Piatok

Prešov - Pravoslávny katedrálny chrám sv. kniežaťa Alexandra Nevského

06,30

Svätá liturgia

Prešov – Konkatedrála RKC sv. Mikuláša

12,00

Svätá omša

Ľutina – Bazilika minor GKC Panny Márie Nanebovzatej

17,00

Privítanie ikony

19,30

Svätá liturgia

8.9.2012

Sobota

Ľutina – Bazilika minor GKC Panny Márie Nanebovzatej

10,00

Svätá liturgia – celebruje arcibiskup Mons. Ján Babjak, priamy televízny prenos STV

12,00

Odovzdanie ikony P-Márie a odchod do Maďarska