Kontakt

Fórum života, občianske združenie
Heydukova 14
811 08 Bratislava
Telefón: +421 903 533 946
web stránka: www.forumzivota.sk
E-mail: forumzivota@forumzivota.sk

Predsedníčka Fóra života
RNDr. Ing. Marcela Dobešová
E-mail: marcela.dobesova@gmail.com