Program púte ikony Panny Márie Częstochowskej na Slovensku

>>> Aktualizovaný podrobný program púte na Slovensku <<<

14. júna tento rok za začala vo Vladivostoku púť kópie ikony Panny Márie Częstochowskej okolo sveta na ochranu ľudského života a za rozvoj civilizácie života a lásky vo svete pod názvom „Od oceánu k oceánu“. Od pobrežia Tichého oceánu ikona putuje na západ cez Sibír, Áziu a celú Európu až do portugalskej Fatimy k Atlantickému oceánu. Plánovaná cesta meria 18 tisíc kilometrov a trasa povedie cez 23 krajín: Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko, Rakúsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Nemecko, Belgicko, Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko. Na Vianoce 2012 Częstochowská ikona doputuje do Fatimy, odkiaľ by sa na jar roku 2013 mala vydať cez Atlantický oceán do Spojených štátov amerických, ďalej do Južnej Ameriky, Afriky a Austrálie.

Na Slovensko doputuje ikona z Českej republiky, konkrétne z Brna, v piatok 31. augusta do Bratislavy o 15,00 hodine do kostola Svätej rodiny v Petržalke. Do 8. septembra prejde všetky diecézy Slovenska a navštívi chrámy Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej aj Pravoslávnej cirkvi. Organizačne púť zastrešuje Fórum života v spolupráci so zástupcami spomenutých cirkví, ktoré prijmú ikonu. Putovanie posvätných ikon po miestach, ktoré sú najviac ohrozené zlom a pretrváva v nich obrovský boj, je starou tradíciou v Katolíckej i Pravoslávnej cirkvi. Akt zasvätenia - slávnostná prosba a zároveň sľub Panne Márii brániť ľudský život za každých okolností , ktorý začal v januári tohto roku v Čenstochovej, znie: „Stojíme pred Tebou, Matka nášho Vykupiteľa, plne si vedomí, že sami nie sme schopní vyhrať tento globálny boj. Stoj na čele hnutí za život a veď nás. Ochraňuj život! Zachráň rodiny! Posilni nás! "

V texte modlitby, schválenom Konferenciou biskupov Slovenska, sa ďalej uvádza: „Umiera veľmi veľa nevinných ľudí – nenarodené deti, starí i chorí. Počet obetí už presahuje dve miliardy ľudí. Každý deň ďalších 50 tisíc detí zomrie v matkinom lone. Mnohí ľudia nechcú mať deti vôbec. Prostriedky na zničenie plodnosti a života sú čoraz bežnejšie. Neplodnosť manželských dvojíc sa zvyšuje. Ľudský plod – dieťa sa stáva produktom modernej technológie, darcom buniek a orgánov. Deti sú „vyrábané" s určenými vlastnosťami, podriadené výberu. Stovky tisíc zmrazených embryí sa udržuje medzi životom a smrťou v tekutom dusíku. Medzinárodné ľudské právo popiera právnu ochranu života nenarodeného dieťaťa. Stále viac a viac krajín legalizuje eutanáziu. Zvyšuje sa útok na manželstvo a rodinu." Proti všetkým spomenutým tendenciám je zameraná púť ikony Panny Márie a Fórum života verí, že aj počas programu projektu na Slovensku čo najviac ľudí podporí myšlienku civilizácie života a lásky.

← Naspäť